Rakennuttamispalvelut

Ajankohtaista

RALA-sertifiointi on kaikille rakennusalan yrityksille avoin arviointimenettely.

Toimintajärjestelmän rakentamista sekä kehittämistä on helppoa ja tehokasta hallita selainpohjaisella ohjelmistolla -IMS Toiminnanohjausjärjestelmä.

TURVALLISUUSKOORDINAATTORI - uusi turvallisuuden toimija rakennushankkeella.

Turvallisuussuunnitelmat

Teemme yrityksen lakisääteiset ja urakoiden(tilaajien) vaatimat suunnitelmat riskikartoituksien pohjalta. Myös yrityksen riskikartoitukset.

Työsuojelun toimintaohjelma 

Työsuojeluasioiden hoitaminen on tärkeää, jotta työt sujuisivat häiriöittä. Hyvin hoidetusta työsuojelusta seuraa henkilöstön töiden tuloksellisuus sekä tapaturmien, ammattitautien, sairauspoissaolojen ja vaihtuvuuden väheneminen, ja tätä kautta tuottavuuden ja/tai palvelujen paraneminen. 

Työsuojeluasioiden hoitaminen ja työolojen kehittäminen toteutetaan työsuojelun toimintaohjelmalla. Tässä on kuvattu sellaisen työturvallisuuslain mukaisen toimintaohjelman laatimista, jolla yritys saa kuvattua ja kartoitettua omat toimintatapansa työsuojeluasioiden hoitamisessa ja pystyy selvittämään ja arvioimaan töistä johtuvat vaarat. Kartoituksen perusteella päätetään sekä toimintatapojen kehittämisestä että tarvittavista toimista työntekijöiden turvallisuudesta ja terveellisyydestä huolehtimiseksi. 

Vähintään 30 työntekijän työpaikoilla toimintaohjelmaan voi sisältyä myös toimenpiteet naisten ja miesten tasa-arvon toteutumisen jouduttamiseksi työpaikalla. 

Toimintatapojen ja töiden vaarojen selvittäminen ja arviointi

Vaarojen selvittäminen ja arviointi on kohdistettava kaikkiin töihin työpaikalla mukaanlukien ennakoitavissa olevat huollot, seisokit ymv., ja sekä työt työpaikan ulkopuolella (aliurakointi ym.) että ulkopuolisten työskentely työpaikalla. Lisäksi on huomioitava nuorten, naisten, vammaisten ja ikääntyvien erityistarpeet.

Kehittämisohjelma 

Arvioinnin tuloksena syntyvät kehittämiskohteet kirjataan kehittämisohjelmaksi, ja ne on käsiteltävä yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa.Tämän jälkeen päätetään kehittämiskeinoista sekä toteutetaan ne suunnitelluissa aikatauluissa. Mitä haitallisemmat seuraukset ja suurempi esiintymistodennäköisyys, sitä kiireellisempi toteutusaikataulu.


Yrityksen turvallisuussuunnitelmat

Pelastussuunnitelmat

Tärkeä osa turvallisuuden edistämisessä on laatia ja pitää ajan tasalla talon pelastussuunnitelma. Suunnitelma ennakoi ja ennaltaehkäisee taloyhtiötä uhkaavat vaaratilanteet.

Vähintään kolmen asuinhuoneiston asuinrakennukseen on laadittava kirjallinen pelastussuunnitelma. Se on selostus rakennuksen turvallisuusjärjestelyistä ja sisältää toimintaohjeet onnettomuuksien varalta. Yksittäisessäkin asuinrakennuksessa tulee miettiä turvallisuusasiat, vaikka kirjallista suunnitelmaa ei edellytetäkään.

Pelastussuunnitelman tekeminen aloitetaan selvittämällä rakennusten vaaranpaikat ja mitä vaaroja ympäristö - vaikkapa teollisuuslaitos tai vilkas tie - voi aiheuttaa. Sitten selvitetään, millä keinoilla vaaroja voi vähentää ja miten talossa ja asunnoissa voi varautua vahinkojen varalle. Hätätilanteiden varalta laaditaan toimintaohjeet, jotka tiedotetaan asukkaille.

Tulityösuunnitelmat

Tulityösuunnitelmassa esitetään vähintään seuraavat asiat: 

tulityöturvallisuudesta vastaava henkilö, joka ylläpitää tulityösuunnitelmaa ja huolehtii, että suojeluohjeen määräykset on mahdollista toteuttaa käytännössä 

  • henkilöt, joilla on oikeus myöntää tulityölupa 
    a) oma kiinteistö b) asiakkaan kiinteistö 
  • henkilöt, joilla on oikeus tehdä tulitöitä 
  • tulitöissä tarvittavien suojausmateriaalien ja alkusammutuskaluston saatavuus sekä tulityövartioinnin järjestäminen 
  • tuotannosta, toimitiloista, ympäristöstä ja muista vastaavista tekijöistä aiheutuvat tulityöturvallisuuteen vaikuttavat muut huomioon otettavat asiat 
  • vakituiset tulityöpaikat. 

Turvallisuuden eri suunnitelmat

Urakka- ja työkohtaisten YSE1998 mukaisien töiden riskikartoitukset ja turvallisuussuunnitelmat


Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät

Kesäkuun alusta 2009 tuli voimaan valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009). Asetuksella on tarkoitus mm. selkeyttää jo olemassa olevaa vastuuta rakennuttajan työturvallisuusasioiden koordinoinnista. Asetuksen keskeinen muutos on se, että rakennuttajan on nimettävä tehtäviään hoitamaan pätevä turvallisuuskoordinaattori.

Nyt tarjolla myös TURVALLISUUSKOORDINAATTORI -koulutus 1 pv. => Koulutukset


Infra Audit Oy on kokenut asiantuntijayritys, joka tarjoaa ratkaisuja niin yrityksen henkilökunnan kuin yrityksen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen liittyvään mm. toiminnan ohjaukseen ja -seuraamiseen liittyviin asioihin.

Yhteystiedot

Infra Audit Oy
Kidekuja 2, Snowpolis
88610 VUOKATTI

rkm Matti Jylhänlehto
040 5147 393
matti.jylhanlehto(at)infra-audit.fi

rkm, eMBA, LJK
Jukka-Pekka Virtanen
0400 194 190
jukka-pekka.virtanen(at)infra-audit.fi

© 2017 Infra Audit Oy. All rights reserved. Web design ARRdesigns. Powered by Kaswe.