Ajankohtaista

RALA-sertifiointi on kaikille rakennusalan yrityksille avoin arviointimenettely.

Toimintajärjestelmän rakentamista sekä kehittämistä on helppoa ja tehokasta hallita selainpohjaisella ohjelmistolla -IMS Toiminnanohjausjärjestelmä.

TURVALLISUUSKOORDINAATTORI - uusi turvallisuuden toimija rakennushankkeella.

RALA-pätevyydet

Teemme hakemukseen tarvittavat asiakirjat ja taustatyön. 

Rakennusyritys voi osoittaa vastuullisuuttaan, luotettavuuttaan ja osaamistaan palveluidemme avulla. Tilaajalle RALAn palveluiden piirissä olevan yrityksen valitseminen lisää varmuutta rakennushankkeen onnistumisesta. Palveluiden käyttö säästää osapuolten aikaa ja vähentää siten kustannuksia. Palveluiden avulla parannetaan rakennusalan toimintaa, lisätään terveen kilpailun edellytyksiä ja vähennetään harmaata taloutta.

RALA-pätevyys tehostaa ja helpottaa yrityksen työtä sekä tilaajan suorittamaa urakoitsijan valintaa.

RALAn pätevyysrekisterissä ovat nähtävissä tiedot RALA-pätevien yritysten osaamisalueista (toimialat ja työlajit), referensseistä, henkilöstöstä, kalustosta ja toimintajärjestelmistä.  Lisäksi tilaajavastuulain edellyttämät tiedot ovat kolmannen osapuolen (RALAn) jatkuvassa valvonnassa.

RALA-sertifiointi varmistaa osaltaan, että yrityksen toimintajärjestelmä täyttää arviointiperusteiden vaatimukset, sovittuja menettelyjä sovelletaan käytännössä ja yrityksen toimintaa kehitetään.

RALA-projektipalaute on rakennusprojektin osapuolten yhteinen palautejärjestelmä, jossa osapuolet voivat antaa toisilleen palautetta projektin aikana ja sen päätyttyä. Projektipalautteen avulla yritykset voivat kehittää omaa toimintaansa.


ISO-9001 ja ISO-14001

ISO 9001 -sertifikaatti on luotettava todistus, joka osoittaa yrityksen toimivan asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä.

ISO 9001 on maailman tunnetuin standardi ja käytetyin johtamismalli, joka perustuu yrityksen toimintojen jatkuvaan parantamiseen. Standardi toimii erinomaisena työkaluna liiketoiminnan, työskentelytapojen, päätöksenteon ja vastuunjaon sekä johtamisen kehittämisessä. Standardi soveltuu kaikenkokoisille organisaatioille eri toimialoilla.

ISO 14001 – maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli

Ympäristöjärjestelmä on systemaattinen tapa kehittää ympäristöasioiden hallintaa ja ympäristönsuojelutoimien tuloksellisuutta. ISO 14001 on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli, joka auttaa organisaatioita sekä parantamaan ympäristönsuojelunsa tasoa että osoittamaan ympäristöasioidensa hyvää hoitoa.

ISO 14001 on tehty riittävän joustavaksi, jotta sitä voidaan soveltaa minkä tahansa tyyppiseen ja kokoiseen organisaatioon sekä yksityisellä että julkisella sektorilla ja on myös osa EU:n asetukseen perustuvaa EMAS-järjestelmää.

Teemme yrityksesi näköisen Laatu- ja ympäristöjärjestelmän, joka myös tarvittaessa sertifioidaan.


Yrityksen kehittämisprojektit

eMBA, LiikkeenJohdonKonsultit LJK ry ja vuosien kokemus yrittäjänä luo edellytykset asiantuntevaan yhteistyöhön yrityksessä.

IMS -Toiminnanohjausjärjestelmän ja PKRH riskienhallinta -ohjelmiston avulla yrityksen kokonaisvaltainen ja järjestelmällinen kehitystyö yhdessä omistajien ja toimivan johdon kanssa edesauttaa tavoitteiden asettamista ja strategisen suunnittelun tekemisen tärkeyden oivaltamista.


CE-merkinnät

Rakennustuoteasetus on hyväksytty EU:ssa

Euroopan parlamentti ja komissio ovat hyväksyneet rakennustuotedirektiivin uudistuksen EU:n rakennustuoteasetukseksi. Asetus julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä. Se tulee voimaan siirtymäajan jälkeen kokonaisuudessaan 1.7.2013. Muun muassa rakennustuotevalmistajia koskevat kohdat tulevat voimaan tällöin. Myös rakentamiseen toimitettavat materiaalit kuuluvat tämä asetuksen piiriin.

Tuotteensa CE- merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että tuote on sitä koskevan harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukainen.

Tämä tarkoittaa käytännössä, että

 • tuotteen ominaisuudet vastaavat standardia      
 • valmistuksen valvonta on suoritettu    
 • tarvittaessa ulkopuolinen valvonta on suoritettu

CE -merkinnän hakeminen

Teemme CE merkinnän saamiseksi tarvittavat asiakirjat ja hakemuksen.

Laatukäsikirja

 • Yrityksen toiminnot
 • Toimintatapaohjeet tuotteen valmistukselle
 • Laadunhallinta ja -tarkkailu
        Lujuus ja vakavuus, tekniset ominaisuudet
        Paloturvallisuus
 • Ympäristö- ja työturvallisuus
 • Hygienia, terveys
 • Valmistusmenetelmän turvallisuus
 • Käyttöturvallisuus
 • Hiilijalanjälki – tuotteen elinkaari
 • Dokumentit

=> Valvovan viranomaisen      CE merkintä   /  hyväksyntä


Infra Audit Oy on kokenut asiantuntijayritys, joka tarjoaa ratkaisuja niin yrityksen henkilökunnan kuin yrityksen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen liittyvään mm. toiminnan ohjaukseen ja -seuraamiseen liittyviin asioihin.

Yhteystiedot

Infra Audit Oy
Kidekuja 2, Snowpolis
88610 VUOKATTI

rkm Matti Jylhänlehto
040 5147 393
matti.jylhanlehto(at)infra-audit.fi

rkm, eMBA, LJK
Jukka-Pekka Virtanen
0400 194 190
jukka-pekka.virtanen(at)infra-audit.fi

© 2017 Infra Audit Oy. All rights reserved. Web design ARRdesigns. Powered by Kaswe.