Koulutukset ja Drone A2

Ajankohtaista

Drone A2 kokeiden vastaanotto.

TRAFICOMin kanssa tehdyn kumppanuussopimuksen mukaisesti aloitamme kokeiden vastaanoton, kun tarvittavat järjestelyt koulutustilassamme Vuokatissa on tehty.

RALA-sertifiointi on kaikille rakennusalan yrityksille avoin arviointimenettely.

Toimintajärjestelmän rakentamista sekä kehittämistä on helppoa ja tehokasta hallita selainpohjaisella ohjelmistolla -IMS Toiminnanohjausjärjestelmä.

TURVALLISUUSKOORDINAATTORI - uusi turvallisuuden toimija rakennushankkeella.

Tulityökorttikoulutus

 • Turvallisuudesta vastuussa oleville henkilöille
 • Työntekijöille, jotka joutuvat tekemisiin kipinävaaran kanssa 
 • Käytännön esimerkkejä turvallisesta työskentelystä

Drone A2 koe

Yhteisillä pelisäännöillä lennätämme turvallisesti!

Avoimen kategorian alakategorian A2 mukainen toiminta.

Jos haluat lennättää tiheästi asutulla alueella painoltaan 500 g - 2 kg dronea:

- sinulla tulee olla A1/A3-verkkoteoriakokeen lisäksi omatoiminen käytännön koulutus ja valvottu A2-lisäteoriakoe hyväksytysti suoritettuina.

Muista, että omatoiminen käytännön koulutus tulee olla suoritettuna ennen A2-lisäteoriakokeeseen osallistumista. Lisäteoriakokeen läpäisyn jälkeen voit toimia tiheästi asutuilla alueilla enintään 2 kg painoisella dronella, jossa ei ole C2-merkintää, 1.1.2023 asti, tai C2-merkityllä dronella, joita tulee myyntiin siirtymäkauden aikana. Asetuksen mukaan C2-merkityllä dronella painoraja A2-alakategorian toimintaan on 900 g - 4 kg. 


Matupa -koulutus

Matupa on majoitus- ja ravitsemisalan, ohjelmapalvelualan ja rinnekeskusten työntekijöille räätälöity päivän kestävä vapaaehtoinen turvallisuuskoulutus. Matupa on eräänlainen turvallisuusintro: se antaa työntekijöille perustiedot matkailun turvallisuusasioista ja innostaa omien turvallisuustaitojen kehittämiseen. Matupan päätavoite on asiakasturvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ennaltaehkäiseminen ja matkailutuotteen laadun parantaminen. Turvallisuuspassikoulutus sopii hyvin kaikille matkailun, hotelli- ja ravintola-alan, liikunta- ja ulkoilupalveluiden, festivaalien, elämyspuistojen ja tapahtumien piirissä toimiville.

Kurssin sisältö

Koulutuspäivä sisältää luentoja, keskustelua, itsearviointia ja ryhmätöitä. Passikoulutus kestää kahdeksan oppituntia, ja se voidaan jakaa kahdelle eri päivälle.

Koulutukseen kuuluvat seuraavat aihealueet:

 • Turvallisuuden merkitys matkailussa 
 • Matkailun turvallisuuden erityispiirteet 
 • Lait ja säännöt 
 • Omatoiminen riskienhallinta 
 • Eri toimialojen riskit 
 • Toiminta hätätilanteessa 
 • Kurssikoe


Ennakoivan ajon koulutus

Kaikille ammattikuljettajille pakollinen ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivä.

Ennakoivan ajon kurssi antaa kuljettajille valmiuksia toimia kuorma-, linja-auton- ja liikennetraktoreidenkuljettajina.

Ajaessaan liikenteessä raskaalla ajoneuvolla kuljettajan on tunnistettava itseensä ja ajoneuvoonsa liittyvät riskit sekä ennakoitava kevyen liikenteen, tieliikenneympäristön ja työtehtäväänsä liittyvät riskit.

Ennakoivan ja turvallisen ajon tavoitteet

 • välttää vaaratilanteisiin joutumista 
 • ennakointitaitoa parannetaan tunnistamalla riskitekijöitä ja ottamalla ne huomioon omassa toiminnassa 
 • oikea toiminta kriisitilanteissa 
 • pienentää henkilö- ja aineellisia vahinkoja onnettomuustilanteissa

Ensiapukoulutus EA1 - 16h

(toinen kurssipäivä käy CAP päiväksi)

Ensiavun peruskurssilla opetetaan ne käytännön perustiedot ja -taidot, jotka jokaisella kansalaisella olisi hyvä olla. Kurssilla opitaan auttamaan hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa.

Kurssi on muodoltaan luentoja ja harjoituksia.

Kurssin sisältö on seuraava: 

 • Ensiapua vaativat tilanteet ja niiden ehkäisy 
 • Toiminta onnettomuuden ja sairauskohtauksen sattuessa sekä auttajana toimiminen 
 • Tajuttomalle annettava ensiapu 
 • Painelu-puhalluselvytys 
 • Harjoituksia 
 • Erilaiset haavat ja hallitsematon verenvuoto 
 • Palovammat ja muut sokkiin johtavat tilanteet 
 • Sairauskohtaukset 
 • Eriasteiset palovammat ja sähkötapaturmat 
 • Murtumat ja nivelvammat 
 • Myrkytykset

Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi. Useat tilaajayritykset edellyttävät alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin. Työturvallisuuskorttikoulutus käy ammattikuljettajien jatkokoulutus- päiväksi (CAP-päivä).

Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on

 • parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä 
 • tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla 
 • antaa perustietoa työsuojelusta 
 • vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta 
 • herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen 
 • pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita

HUOM! Työturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta.Infra Audit Oy on kokenut asiantuntijayritys, joka tarjoaa ratkaisuja niin yrityksen henkilökunnan kuin yrityksen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen liittyvään mm. toiminnan ohjaukseen ja -seuraamiseen liittyviin asioihin.

Yhteystiedot

Infra Audit Oy
Kidekuja 2, Snowpolis
88610 VUOKATTI

rkm Matti Jylhänlehto
040 5147 393
matti.jylhanlehto(at)infra-audit.fi

rkm, eMBA, LJK
Jukka-Pekka Virtanen
0400 194 190
jukka-pekka.virtanen(at)infra-audit.fi

© 2017 Infra Audit Oy. All rights reserved. Web design ARRdesigns. Powered by Kaswe.